top of page

กระทู้ในฟอรัม

KSP Wooden box
09 พ.ค. 2567
In ตัวอย่างงานกล่องไม้ชนิดต่างๆ
กล่องไม้แบบเข้ามุม 45 องศา content media
0
0
2
KSP Wooden box
09 พ.ค. 2567
In ตัวอย่างงานกล่องไม้ชนิดต่างๆ
กล่องไม้ฝาล็อคสีโอ๊ค content media
0
0
1
KSP Wooden box
09 พ.ค. 2567
In ตัวอย่างงานกล่องไม้ชนิดต่างๆ
กล่องของขวัญ ของที่ระลึก content media
0
0
0
KSP Wooden box
09 พ.ค. 2567
In ตัวอย่างงานกล่องไม้ชนิดต่างๆ
กล่องไม้สนแบบฝาครอบ content media
0
0
0
KSP Wooden box
24 เม.ย. 2567
In ตัวอย่างงานกล่องไม้ชนิดต่างๆ
กล่องไม้ใส่ถ้วยรางวัล content media
0
0
0
KSP Wooden box
24 เม.ย. 2567
In ตัวอย่างงานกล่องไม้ชนิดต่างๆ
ถาดไม้ขนาดเล็ก content media
0
0
0
KSP Wooden box
24 เม.ย. 2567
In ตัวอย่างงานกล่องไม้ชนิดต่างๆ
#ผลงานกล่องใส่พระพุทธรูป โดยงานฝีมือช่างไทย KSP Wooden Box. กล่องไม้แบบฝาล็อคไกปืนกล ด้านในเป็นงานทำบล็อคโฟมไดรคัท ใส่องค์พระพุทธรูป พร้อมงานบุผ้าสีแดง,ครีม (รุ่นสินค้าสั่งผลิตตามแบบและขนาด)
กล่องใส่องค์พระพุทธรูป content media
0
0
0
KSP Wooden box
24 เม.ย. 2567
In ตัวอย่างงานกล่องไม้ชนิดต่างๆ
#กล่องใส่องค์พระพุทธรูป กล่องไม้แบบฝาล็อค สีเชอรรี่ ขนาดวัดภายนอกกล่อง  33.4×3.2×19.4 cm. เทคนิคงานประกอบไม้ 45 องศา ด้านในงานบุผ้าซาตินสีแดง+บล็อคโฟมไดรคัท งานสกรีนโลโก้สีทองบนฝากล่อง (**รุ่นสินค้าสั่งผลิตตามแบบและขนาด)
กล่องใส่องค์พระพุทธรูป content media
0
0
0
KSP Wooden box
24 เม.ย. 2567
In ตัวอย่างงานกล่องไม้ชนิดต่างๆ
กล่องไม้ฝาล็อค พร้อมชุดถาดไม้ ขนาดกล่อง 16×20×10 cm. วัดในกล่อง งานเซ็ทย้อมสีมะฮอกกานี ด้านในแบ่ง 3 ช่อง+ถาดไม้ 1 ชิ้น ตัวล็อคแบบไกปืนกล
กล่องไม้ฝาล็อคไกปืนกลสีมะฮอกกานี content media
0
0
0
KSP Wooden box
24 เม.ย. 2567
In ตัวอย่างงานกล่องไม้ชนิดต่างๆ
แผ่นป้ายสแกนจ่าย QR Code content media
0
0
0
KSP Wooden box
24 เม.ย. 2567
In ตัวอย่างงานกล่องไม้ชนิดต่างๆ
กล่องไม้แบบฝาล็อค content media
1
0
1
KSP Wooden box
24 เม.ย. 2567
In ตัวอย่างงานกล่องไม้ชนิดต่างๆ
กล่องไม้ใส่ถ้วยรางวัล content media
0
0
0
KSP Wooden box
04 เม.ย. 2567
In ตัวอย่างงานกล่องไม้ชนิดต่างๆ
กล่องไม้ MDF.ขนาด 20x20x11 cm. content media
0
0
0
KSP Wooden box
04 เม.ย. 2567
In ตัวอย่างงานกล่องไม้ชนิดต่างๆ
กล่องไม้แบบฝาครอบขนาด15x20x6cm. content media
0
0
0
KSP Wooden box
03 เม.ย. 2567
In ตัวอย่างงานกล่องไม้ชนิดต่างๆ
กล่องไม้สนสีไม้ธรรมชาติรุ่นฝาครอบ content media
0
1
1
KSP Wooden box
02 เม.ย. 2567
In ตัวอย่างงานกล่องไม้ชนิดต่างๆ
กล่องไม้สนฝาล็อคสีวอลนัท content media
0
1
2
KSP Wooden box
31 มี.ค. 2567
In ตัวอย่างงานกล่องไม้ชนิดต่างๆ
ถาดไม้ใส่อุปกรณ์เครื่องครัว content media
0
1
1
KSP Wooden box
30 มี.ค. 2567
In ตัวอย่างงานกล่องไม้ชนิดต่างๆ
กล่องไม้สนสีสักทอง content media
0
1
1
KSP Wooden box
29 มี.ค. 2567
In ตัวอย่างงานกล่องไม้ชนิดต่างๆ
กล่องทิชชู content media
0
1
1

KSP Wooden box

ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ
bottom of page