ค้นหา

บรรจุภัณฑ์ จาก กล่องไม้

การนำ "กล่องไม้" มาใช้สำหรับใส่สินค้า ของขวัญ ของแจก ต่างๆ นอกจากจะสามารถช่วยลดมลพิษทางขยะบางชนิดได้แล้ว ยังสามารถทำให้...

การเลือก กล่องไม้ ให้เหมาะกับสินค้าที่นำมาใส่

การเลือกกล่องไม้ให้เหมาะสมกับสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่จะนำมาใส่นั้น ควรคำนึงถึง ต้นทุน รูปแบบกล่อง ขนาดกล่อง และ...