top of page

วิธีการรีดไม้พื้นฐานเบื้องต้น

อัปเดตเมื่อ 21 ก.พ.

กฎของการใช้เครื่องรีดไม้ขั้นพื้นฐาน

1.การรีดไม้แต่ละครั้ง จะรีดไม้ออก ที่ความหนา 0.5-1.0มม หากรีดเกินความหนาที่กำหนดจะทิ้งรอยใบมีดหรือไม้แตกได้

2.การรีดไม้ต้องรีดไม้ทั้งสองด้านเสมอ ในการรีดปรับขนาดครั้งแรกให้ใส่ด้านที่ไม้มีรู ขึ้นราหรือตำหนิก่อนเสมอเพื่อปรับและขจัดรูที่เกิดจากโรงไม้ออก

3.ไม่ควรยืนรับไม้หลังเครื่องรีดโดยไม่สวมแว่นตาหรือหน้ากาก

4.ห้ามหมุนปรับความหนาไม้ขณะเครื่องกำลังรีดไม้

5.เช๊คแขนล๊อคฐานรีดไม้ทุกครั้งว่าแน่นหนาไม่โยกหรือเอียง

6.หากรีดไม้จำนวนมากหรือเปิดเครื่องเกิน3ชั่วโมงขึ้นไป ให้ปิดการทำงาน เช็คความคมใบมีด

และอัดจารบีเพลาใบมีด ในกรณีที่รีดไม้จำนวนน้อย ให้ทำการอัดจารบีทุกสามวัน

7.ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงไม้-คายไม้ทุกครั้งด้วยการใช้แอลกอฮอร์เช็ดถู

8.รักษาความสะหลังการใช้งานทุกครั้ง

9.หากพบปัญหาจากตัวเครื่องให้แจ้งผู้ดูแลเครื่องมือ


วิธีการใช้งานเครื่องรีดไม้ขั้นพื้นฐาน1.ก่อนรีดไม้ทุกครั้ง ให้เช็คความหนาของไม้ด้วยเวอร์เนียร์ โดยการคีบด้านความหนาไม้

ตัวอย่างเช่นในรูป ความหนาไม้จะอยู่ที่12.0-12.40โดยประมาณ2. ใช้จิ๊ก 11มม.วางที่พื้นของเครื่องรีด คลายตัวล๊อคฐานเครื่องรีดทั้งสองข้าง แล้วหมุนยกความสูงให้จิ๊กเสมอขอบหน้าเครื่องดังรูป3.รีดครั้งแรกหนึ่งด้น ความหนาไม้จะอยู่ที่ 11.20-11.50


4.ใช้จิ๊ก 10 มม.วางที่ฐานเครื่อง คลายแขนล๊อค และหมุนยกฐานให้จิ๊กเสมอกับขอบเครื่องรีดให้เหมือนในรูป และกลับไม้ด้านที่ยังไม่ได้รีดเข้าหาใบมีดแทน

5.ไม้ที่ทำการรีดทั้งสองหน้าแล้วจะต้องมีขนาดดังเช่นในรูป ค่าความหนา + -ไม่เกิน 0.30มม ในกรณีที่ลูกค้ากำหนาความหนาของไม้หรือลักษณะงานที่ต้องใช้ไม้ที่ความหนานอกเหนือจากใรรูป ให้ช่างเลือกขนาดจิ๊กความหนาตามความเหมาะสมของงานนั้นๆ

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page