top of page
กล่องใส่รูป สีไม้ธรรมชาติ (Photo box, natural color)

กล่องใส่รูป สีไม้ธรรมชาติ (Photo box, natural color)

Photo size (4” x 6”) with USB for wedding/ photographer

Box size 12.5 x 23.5 cm.

Color: Natural

Product made from: Radiata Pine

 

กล่องใส่รูป ขนาดรูปภาพ 4” x 6” พร้อมช่องใส่ USB

ขนาดกล่อง 12.5 x 23.5 cm.

สีไม้ธรรมขาติ ผลิตจากไม้สนเรดิเอต้า

    ฿250.00Price
    bottom of page